Wednesday, May 20, 2009

BộMặtThậtTháiThúHàNội TiếpTheo 13

Tại sao Hà-Nội không đệ nạp thềm lục địa quần đảo Hoàng-Sa cho Liên Hiệp Quốc?

13
27 HS Zhongdao 16°57'36।00"N 112°19'36.00"E
















13

No comments:

Post a Comment