Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 06

Trở lại kế hoạch “31 ngày đánh VN”, binh đoàn 13th là binh đoàn yểm trợ cho binh đoàn 14th đang trú đóng dọc theo biên giới Đông Bắc Miến, Bắc Lào, Tây Bắc Việt-Nam mà khu vực đóng quân chính là khu Jinghong (không ảnh bên dưới) nơi có thể tiến vào cả 3 quốc gia: Việt, Lào, Miến.


A-Jinghong City 21°58'60.00"N 100°49'0.00"E; military units 7702 and 7701.
06

No comments:

Post a Comment