Tuesday, May 19, 2009

BộMặtThậtTháiThúHàNội TiếpTheo 04

Tại sao Hà-Nội không đệ nạp thềm lục địa quần đảo Hoàng-Sa cho Liên Hiệp Quốc?

04
Khoảng cách Từ 39 Dongzhou 2 cho tới Pattle Island là 280 km tương đương với 147।4 nautical mile (nm).

Khoảng cách quá xa ngoài thềm lục địa đảo Hải-Nam vì thế TC không thể nào tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Hoàng-Sa cho dù TC đã chiếm quần đảo nầy từ Hải Quân Việt-Nam Cộng-Hòa ngày 19/01/1974 bằng võ lực।


04

No comments:

Post a Comment