Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 16

Trong tài liệu tiến đánh VN của www.sina.com có đề cập đến những đơn vị như binh đoàn 13th, 14th của Thành Đô – Chengdu, Tibet – Cao Nguyên Tây Tạng - ।

Dưới đây là tài liệu về hai binh đoàn nầy.

Binh đoàn 13th, 14th Thành Đô – Chengdu

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/chengdu-orbat.htm huấn luyện chiến tranh rừng núi.

http://www.china-defense.com/orbat/pla_orbat/pla_orbat_28.html

http://www.china-defense.com/orbat/pla_orbat/pla_orbat_30.html

http://www.china-defense.com/orbat/pla_orbat/pla_orbat_31.html

http://www.china-defense.com/orbat/pla_orbat/pla_orbat_32.html

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/chengdu-mr.htm

Những bản tường trình của quân đội nhân dân TC: PLA Activities Report Sep 2002; PLA Activities Report Oct 2002; PLA Activities Report Nov 2002;
PLA Activities Report December 2002; PLA Activities Report January 2003

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/mr-map.htm

Binh đoàn 41st, 42nd Guangzhou.

http://www.china-defense.com/orbat/pla_orbat/pla_orbat_20.html

http://www.china-defense.com/orbat/pla_orbat/pla_orbat_21.html

http://www.china-defense.com/orbat/pla_orbat/pla_orbat_22.html

http://www.china-defense.com/orbat/pla_orbat/pla_orbat_23.html

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/8bd.htm

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/13aird.htm

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/35fd.htm

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/guangzhou-mr.htm

Bản tin của SBTN ngày 0513/2009 cho biết một đám cháy tại nhà ga Giáp-Bát đã lộ ra một toa xe lửa chứa súng AK, dưới đây là những video của đám cháy đó।

http://clip.vn//watch/Hoa-hoan-kinh-hoang-tai-Ga-Giap-Bat-Ha-Noi-,WHIq

http://clip.vn//watch/Chay-Nhon-o-ga-Giap-Bat-5-nguoi-died-www-bantinsom-com,WHyM

http://clip.vn//watch/Chay-lon-tai-ga-Giap-Bat-Ha-Noi,WHic

Video nầy cho thấy rõ súng AK47 là súng thật, còn mới, chứ không phải là đồ chơi như báo chí Hà-Nội loan tin!

http://clip.vn//watch/Hoa-hoan-kinh-hoang-tai-Ga-Giap-Bat-Ha-Noi-,WHIq

Chứng cứ quân TC vào Cao nguyên Trung phần। Xin nghe những audio dưới đây để cho bạn độc suy nghỉ thêm.

http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReviewOnlineDomesticPress/Local-press-have-to-find-ways-on-reporting-chinese-workers-in-vietnam-nnguyen- 05092009083422.html/vnnguyen05092009.mp3/download.html quân TC vào cao nguyên Trung phần। -Quảng Tây sống ở Quảng Nam-

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/the-bauxite-project-from-statement-of-deputy-ministry-of-industry-and-trade-MLam-05082009135935.html/vmlam050809.mp3/download.html

http://streamer1.rfaweb.org/audio/VIE/VIE-2009-0509-2330.mp3 tàu Quảng Tây sống tại Quảng Nam VN.

http://streamer1.rfaweb.org/audio/VIE/VIE-2009-0508-2330.mp3 dân tàu vào sống tại VN.

http://www.orbat.com/site/history/open_vol2/ShortHistoriesofthePLA.pdf lịch sử (bằng anh ngữ) các binh đoàn 12th, 13th, 14th, 20th, 26th, 27th, 39th ।

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enwiki/2818665 Group Army – Russia।

http://www.sinodefence.com/army/default.asp

http://www.sinodefence.com/army/organisation.asp

http://www.sinodefence.com/army/organisation.asp

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/6ar.htm

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/army-avn-equip.htm

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/army-avn.htm

http://www.fas.org/nuke/guide/china/agency/pla-orbat.htm

http://www.china-defense-mashup.com/?cat=17

TC tập trận theo kế hoạch “Iron Fist 2007” để làm gì?

http://english.chinamil.com.cn/site2/special-reports/2007military/index.htm cuộc tập trận “Iron Fist 2007”

http://english.chinamil.com.cn/site2/special-reports/node_14669.htm
16

No comments:

Post a Comment