Thursday, May 21, 2009

BộMặtThậtTháiThúHàNội TiếpTheo 16

Tại sao Hà-Nội không đệ nạp thềm lục địa quần đảo Hoàng-Sa cho Liên Hiệp Quốc?

16
Sau khi chiếm xong hai quần đảo của Việt-Nam, bước kế tiếp của TC là sẽ tuyên bố chủ quyền lảnh hải mới, đường vẽ đỏ thứ nhì।

16

No comments:

Post a Comment