Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 07

Tại nơi đây Jinghong có hai đơn vị chính với ám số đơn vị là 7701 và 7702 cùng phi trường Gasa, không ảnh bên dưới. (theo AToL ám số hai đơn vị nầy là 7701, 7702, nhưng theo tài liệu từ “An Ninh Thế Giới-www.globalsecurity.org” binh đoàn 13th có đơn vị với ba ám số đầu là 771 và binh đoàn 14th có những đơn vị với ba ám số đầu là 772).

A-Jinghong City 21°58'60.00"N 100°49'0.00"E, military units 7702 and 7701 (theo ATOL).
07

No comments:

Post a Comment