Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 02

Xin được trở lại chủ đề chính.
Trong một web blogger bên dưới đây có dịch sang anh ngữ một kế hoạch của rợ Hán tiến đánh Việt-Nam chỉ trong 31 ngày. Vì bản dịch từ Hán ngữ ra Anh ngữ bằng software của Google (chỉ dự đoán) nên lời văn rất ngô nghê và khó hiểu vì Hán ngữ là một loại văn rất cô đọng, vì thế người viết chỉ kết hợp những dữ kiện để trình bày một kế hoạch tiến đánh Việt-Nam theo sự hiểu biết của người viết (dĩ nhiên rất giới hạn) nếu có sai xin qúi độc giả hiểu cho.

http://china-threat.blogspot.com/2008/12/china-invasion-plans-on-vietnam.html

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=2207

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=1671
có thể đọc tài liệu Việt ngữ tại web site nầy।

Bản dịch nầy còn đính kèm cả ảnh của một chiếc hải vận hạm được xem như là một dạng thức “hàng không mẩu hạm”, một loại phi trường lưu động của hải quân TC dùng để tấn công Việt-Nam và có thể tấn công cả thế giới.

Sơ đồ cuả hải vận hạm TC।No comments:

Post a Comment