Saturday, May 9, 2009

Bộ Mặt Thật Thái Thú Hà-Nội 05

BoMatThatThaiThuHaNoi 05
http://www.vietnewsonline.vn/News/Politics/6008/Vietnam-to-register-continental-shelf-claim.htm
Dưới đây là phần lãnh hải do Malaysia khai báo trong bản đồ 1979 đã lấn sâu vào lãnh hải Việt-Nam Cộng Hoà.

· Bấm nút chuột trái liên tiếp hai lần vào không ảnh, hình sẽ được phóng đại ra

No comments:

Post a Comment