Wednesday, May 20, 2009

BộMặtThậtTháiThúHàNội TiếpTheo 11

Tại sao Hà-Nội không đệ nạp thềm lục địa quần đảo Hoàng-Sa cho Liên Hiệp Quốc?

11
23 Zhaoshudao 16°59'54।00"N 112°14'42.00"E
http://static.panoramio.com/photos/original/5875109.jpg
http://www.panoramio.com//photo/5875109

http://static.panoramio.com/photos/original/5875114.jpg
http://www.panoramio.com//photo/5875114

24 HS 16°59'42.00"N 112°15'36.00"E

25 HS 16°59'24.00"N 112°16'36.00"E

11

No comments:

Post a Comment