Thursday, May 21, 2009

BộMặtThậtTháiThúHàNội TiếpTheo 18

Tại sao Hà-Nội không đệ nạp thềm lục địa quần đảo Hoàng-Sa cho Liên Hiệp Quốc?

18
Dưới đây là bản hải đồ do Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn thời Đệ Nhị Việt-Nam Cộng-Hoà đệ trình cho Liên Hiệp Quốc và nó được dùng để so sánh với hải đồ do thái thú Hà-Nội khai báo.
Appendix A। Detailed map of the outer limit of the RVN continental shelf.

Hải đồ thềm lục địa Việt Nam Cộng Hòa।

Figure 1: Detailed map of the outer limit of the continental shelf
(Projection: Mercator, December 1995)

Đây là bản hải đồ do thái thú Hà-Nội khai báo với Liên Hiệp Quốc।
Dưới đây là toàn bộ hải đồ VNCH (các điểm màu vàng), thái thú Hà-Nội (các điểm màu đỏ) và TC tuyên bố chủ quyền trên biển Đông, phần hải đồ nầy không có khu đánh cá tại vịnh Bắc bộ।

Qua hiện trạng bộ chính trị Hà-Nội không đệ nạp thềm lục điạ Trường-Sa đã mang đến cho dân tộc Việt-Nam chúng ta hai đìều suy luận khác nhau:

-Suy luận thứ nhất cộng sản Việt-Nam chỉ là “việt gian” mà thôi.
Có nghĩa là vì “lầm đường, lỡ bước” cho nên mới mắc phải “ách TC” và để thoát cái “gông TC”, “việt gian Hà-Nội” phải tìm cách dâng đất, dâng biển, dâng đảo cho TC để được yên thân xây dựng đất nước!? như một số luận điệu của những đảng viên cộng sản và vì “lầm đường”, “lỡ bước” cho nên xin dân tộc Việt-Nam “đại xá” cho theo chính sách “hoà hợp, hoà giải dân tộc”!

Không khai thềm lục địa Trường-Sa vì muốn TC phải đương đầu với Malaysia, đương đầu với khối hồi giáo Á Châu và để cho “việt gian Hà-Nội” yên thân đi “cứu nước”। Ngoài ra đây như là một đòn “giận lẩy” thách thức người Việt hải ngoại “có giỏi thì hảy lấy lại biển, đảo đi!”

Nó còn có một dụng ý khác là đẩy việc lấy lại biển đảo cho hải ngoại để phân chia, giảm bớt lực lượng chống đối tại hải ngoại.

-Suy luận thứ hai cộng sàn Việt-Nam chính là bọn “thái thú” do TC gài tại Việt-Nam không phải mới đây mà đã từ lâu theo sách lược tằm ăn dâu của TC। Bắt nguồn từ Hồ chí Minh trở về sau.

Hành động “thái thú” nầy ngày càng lộ rõ nét। Từ việc hệ thống giáo dục đã phá sản, đất nước tan hoang, bệnh dịch tràn lan, kinh tế thụt lùi, dân tình đói khổ, đất của nông dân bị cướp dưới chính sách đô thị hoá nhưng thật sự là cướp đất của dân để bán cho ngoại bang đó là hình thức dân oan hiện nay.

Nghiên cứu kỷ lại dòng lịch sử cận đại cho thấy việc mất đất, mất biển đều có những bàn tay bí mật âm thầm mở ngỏ cho giặc Hán vào। Từ trận nội chiến 1954-1975, trận chiến Cambodge 1978-1989, trận chiến biên giới Việt, Trung 1979-1991 đều cho thấy rõ có những sự sắp xếp để dâng đất, dâng biển cho rợ Hán.

Giờ đây lại tới phần biển, đảo Trường Sa।

Đây là thế trận trái độn cho không biển đảo cho Malaysia để cho TC có cớ làm áp lực với Việt-Nam về việc đã giao biển đảo cho Malaysia.
Hải quân TC đã vào Hoàng, Trường Sa và cấm dân đánh cá Việt-Nam không được ra biển đánh cá từ đây cho tới 1/8/2009!

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/China-bans-Vietnamese-fishmen-to-work-at-dispute-area-05192009160618.html/05192009China-bans-Vietnamese-fishmen-to-work-at-dispute-area.mp3/download.html


TC sẽ làm áp lực buột Việt-Nam phài cho thêm dân TC vào Việt-Nam và hình thức bauxite vùng Cao Nguyên Trung Phần là một dạng thái mở đầu।

Trước đó kế hoạch cuộc chiến đánh Việt-Nam trong 31 ngày đã lên web tuy nhiên mọi người nghỉ rằng TC sẽ không đánh chiếm Việt-Nam một khi tuyên bố công khai!

Họ quên rằng cuộc chiến Việt Trung 1979-1991 đã xãy ra tương tự khi Đặng tiểu Bình tuyên bố sẽ dạy cho Việt-Nam một bài học và Đặng tiểu Bình đã thật sự dạy cho cộng sản Việt-Nam một bài học nhưng cho đến nay vẫn chưa ai tiêu hóa nổi।

Thật ra kế hoạch “31 ngày” đang tiến triễn ngấm ngầm, âm thầm mà không một ai hay biết và kế hoạch nầy đã có từ năm 9/2002।

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=2207

http://china-threat.blogspot.com/2008/12/china-invasion-plans-on-vietnam.html

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=1671

có thể đọc tài liệu Việt ngữ tại web site nầy।

Nếu chúng ta biết rằng 2 binh đoàn 13th, 14th của Thành Đô đã đưọc huấn luyện về chiến tranh rừng núi tại vùng Tây Tạng –Tibet từ năm 9/2002 và hiện 2 binh đoàn nầy đang trãi binh dọc theo biên giới Miến Điện, Lào (riêng tại Lào đoàn quân nầy biến thành những công trường, nông trường), Bắc Việt-Nam và không chừng những binh lính thuộc hai đơn vị nầy đang hiện diện trên khắp đất nườc Việt-Nam mà không ai biết!

Đó là những công nhân “không có tay nghề chuyên nghiệp”, vì cái chuyên nghiệp của chúng chỉ là bắn và giết mà thôi।

Liệu quyển sách “Ma chiến hửu” có phải là một loại “lệnh hành quân” hay không? Hảy chờ xem।

Trong kế hoạch hành quân “31 ngày” đó có cả kế hoạch khởi đầu đánh Việt-Nam bằng đòn “electromagnetic spectrum” mà người viết tạm dịch là “nhiễu sóng điện từ”।

Điều nầy cho thấy người viết kế hoạch hành quân không phải chỉ là một “tay ngang, dỡ hơi” mà là một chuyên gia về quân sự mới có thể biết đến khả năng bí mật về “electeomagnaetic spectrum” của TC।

TC đã nghiên cứu về chiến thuật nầy khá lâu, bắt đầu từ đầu năm 2000, có thể là trước đó nửa, và đã huấn luyện binh sĩ bằng chiến thuật nầy củng tại vùng núi non Tibet।

Tại vùng núi nầy TC có căn cứ có thể huấn luyện cho cả sư đoàn và huấn luyện theo thế phối hợp liên quân।

Tóm lại thái thú Hà-Nội không dám đệ nạp hồ sơ chủ quyền Hoàng-Sa vì đã ký dâng cho TC ngày 25/12/2000 rồi, giờ chỉ còn vùng Trường-Sa ký chung với Malaysia theo thế “cài răng luợc” nhưng vùng nầy trước sau vì củng sẽ mất vào tay TC vì Malaysia chỉ là “nước trái độn” và đây cách chuyển nhượng biển đảo cho TC qua người trung gian mà không ai có thể kết tội bọn thái thú hà-Nội được।

Xin nói rõ thế “cài răng lược” nầy đã được áp dụng trong chiến tranh Việt-Nam và chiến tranh Việt, Trung, chiến thuật nầy chỉ có TC và cộng sản Việt-Nam áp dụng với mục đích lấy quân số đông áp đảo kẻ địch।

Một khi “nước trái độn” đứng về phe TC vì quyền lợi kinh tế thì chẳng còn gì để cản trở việc TC làm chủ Trường-Sa।

Đã thấy có dấu hiệu và có thể sẽ có cả bằng chứng về điều nầy, vấn đề chỉ còn là thời gian mà thôi.

BVN
18

No comments:

Post a Comment