Tuesday, May 19, 2009

BộMặtThậtTháiThúHàNội TiếpTheo 06

06
Không ảnh dưới đây bao gồm công bố chủ quyền biển của TC bao gồm quần đảo Hoàng-Sa (các điểm màu tím, 15 tọa độ tại đảo Hải-Nam và 28 tọa độ tại quần đảo Hoàng-Sa)।

Công bố chủ quyền của thái thú Hà-Nội (bao gồm các điểm màu đỏ, 45 tọa độ) về chủ quyền biển ngày 07/05/2009।


06

No comments:

Post a Comment