Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 19

Còn một vấn đề nửa mà khó có ai biết được TC đã xây những gì tại Hoàng Sa?

Không ảnh Google Earth dưới đây cho chúng ta biết một vấn đề nửa rất quan trọng, đó là vấn đề phòng thủ của TC tạo ra trên những đảo trên Hoàng Sa।

Như hệ thống Sea Base X – Band Radar của TC tại đảo Woody và đảo đá।

Đây là hệ thống báo động phòng thủ phi đạn của TC ngừa trường hợp phi đạn của Mỷ được bắn lên từ bên kia Thái Bình Dương hay từ những hạm đội của Mỷ hoặc từ tầu ngầm tại bất cứ nơi đâu bắn vào।

Trong trường hợp nầy những chiếc Su-30 MK2 mà thái thú Hà-Nội đã mua của Nga Sô chỉ để làm cảnh mà thôi và sẽ không thể nào cất cánh ra khòi phi trường được vì các chiến đấu cơ nầy sẽ bị bắn hạ ngay khi vừa cất cánh. Đây không phải là vấn đề hăm dọa vì đã có những chiếc phi cơ của Hà-Nội đã rớt một cách vô căn cứ dọc theo ven biển miền Trung và Bắc phần.

Woody Sea base X band 01 16°50'11.27"N 112°20'26.99"E
Woody Sea Base X Band 02 16°50'6.80"N 112°20'22.80"E

Woody Sea Base Control Center 16°50'12.21"N 112°20'22.54"E

19

No comments:

Post a Comment