Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 31

Trại binh tiền phương TC với những trạm kiểm soát hay còn gọi là “chốt”.31

No comments:

Post a Comment