Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 22

Chinese naval ship visits Vietnam

(Xinhua) Updated: 2008-11-19 09:57

Tàu chiến Trịnh Hoà ghé cảng Tiên Sa, Đà Nẳng ngày 18/11/2008।

Yang Junfei (R), head of China's Dalian Naval Surface Warship Academy, meets with Vietnamese officers on Chinese naval training ship "Zheng He" at Tien Sa Port of Danang City, central Vietnam, on November 18, 2008। Chinese naval training ship "Zheng He" arrived at Tien Sa Port of Danang City on November 18 to start a five-day visit to Vietnam.[Xinhua]

http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-11/19/content_7219175_3.htm

USS Mustin (DDG 89) visited Đà Nẳng VN, Oct। 19, 2008 .

Image: 081021-N-3483C-002

Tàu USS Mustin của Mỷ ghé thăm Đà Nẳng ngày 19/10/2008।

http://www.c7f.navy.mil/imagery/galleries/monthly/2008/10-October/index.htm

Những dữ kiện hình ành nầy có làm rõ nghiã những gì mà người viết suy nghỉ hay không?

Nếu đúng như thế thì từ bộ chính trị cộng sản Việt-Nam cho tới những chỉ huy cao cấp của quân đội nhân dân đều đã được “nhuộm đỏ” từ nguồn TC।

Liệu chúng ta có còn tin và dựa vào lực lượng “quân đội nhân dân” để đi cứu nước Việt-Nam dân tộc Việt-Nam hay không?

Điều nầy rất đáng cho chúng ta suy nghỉ lại!
22

No comments:

Post a Comment