Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 10

Củng trong một nguồn tin khác từ một bài viết thứ hai của AToL cho biết sở dỉ PLA phải động binh như thế vì một người con gái của một cán bộ gộc trong chính trị bộ của đảng CSTC đã mất hằng triệu yuan (nhân dân tệ) cho những casinos tại Mongla trong nội địa Miến Điện!

Hằng tỷ yuan đã đổ vào những casinos tại Mongla trên đất Miến nầy từ một nhà bank tại vùng tự trị Dalou thuộc Xishangbanna bên kia biên giới đất Vân Nam củng như hằng tỷ yuan công khố đã bị thất thoát vì 5 casinos do những nhà tư bản đỏ tại Macau và Hongkong điều hành.
Cuộc hành quân phối hợp giửa PLA và chính quyền tại Mongla có ám danh là “Chinese Operation Blue Arrow”, người viết không muốn đào sâu vào vấn đề vì đây không phải là đề tài chính।

Trở lại đề tài chính từ ba nguồn tin tình báo khác nhau về lý do động binh của Beijing bên trên từ ATol:

1)Lực lượng dù của Mỷ đã vào Bắc Miến để lập đầu cầu không vận.
Nguồn tin nầy đã được Washington và Bangkok bác bỏ vì Bangkok rất nhạy cảm về những nguồn tin nầy।

2)Beijing e ngại chính quyền thái thú Yangoon bị lật đổ cho dù phe đối lập là bà Aung San Suu Kyi đã bị cho vào tù củng như Beijing lo ngại loạn sứ quân tại miền Bắc Miến।

Lý do nầy không đứng vững ngoại trừ Beijing muốn đem quân vào Miến Điện với một dụng ý khác vì chính quyền Yangoon là một hệ thống thái thú tại đất Miến của Beijing vì thế quân của Beijing có thể vào đất Miến lúc nào củng được।

3)”Chinese Operation Blue Arrow”।

Phải động binh bằng cả một kế hoạch “Operation Blue Arrow” với xe tăng, đại pháo, phi đạn cùng những lực lượng tinh nhuệ nhất là binh đoàn 13th và 14th chỉ vì cô con gái cưng của một cán bộ cao cấp trong bộ chính trị TC thua bạc trong những casinos tại Mongla là một điều vô lý, vì một cán bộ cao cấp trong bộ chính trị đảng CSTC có đầy đủ quyền uy với những casinos nầy, chỉ cần một cú điện thoại là giải quyết xong vấn đề।

Như thế nó phải có một nguyên do khác cực kỳ quan trọng, chẳng hạn như: “Operation Blue Arrow” nhắm vào ba nuớc Việt, Lào, Miến mới có đủ tầm cở của một cuộc động binh nầy và như thế “Operation Blue Arrow” thiếu một chữ “Three” ở chính giửa Operation và Blue để biến thành “Chinese Operation Three Blue Arrows” nhắm vào ba nước Việt, Miến Điện, Lào।

Về mặt biển Đông thái thú Hà-Nội đã ký dâng quần đảo Hoàng Sa cùng vùng biển vịnh Bắc Bộ cho rợ Hán từ cuối năm 2000 và như thế là TC có toàn quyền kiềm soát biển Đông hợp pháp।

Tài liệu anh ngữ từ những web site dưới đây:

China Vietnam Reaffirm Demarcation Agreements
(China Daily October 9, 2004)

http://www.china.org.cn/english/2004/Oct/108908.htm

China Vietnam Reaffirm Demarcation Agreements
(China Daily October 9, 2004)
http://www.china.org.cn/english/2004/Oct/108908.htm

China and Vietnam Initial Agreements on Delimitation of Beibu Bay/Fishery Cooperation
2000/12/25

http://test.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/2649/t15782.htm

China, Vietnam agree on survey in parts of Beibu Bay
Jun 02,2008

http://www.infoyu.net/NewsCenter/General/08-6-2-35.html

http://www1.cei.gov.cn/ce/doc/cena/200404300817.htm

http://www.southchinasea.org/docs/zou%20keyuan-sino-vietnam%20boundary%20delimitation.pdf

http://dr.ntu.edu.sg/bitstream/10220/4550/1/WP168.pdf

Như thế mặt biển Đông TC đã giải quyết xong chỉ còn lại ba con đường tiến vào Đông Dương là: Việt, Miến Điện, Lào. Khi hoàn tất việc kiểm soát được ba quốc gia nầy TC coi như hoàn tất giai đọan đầu là kiểm soát vùng Đông Dương để tiến xuống miền Nam Phi.
Lào đã thỏa thuận để cho quân TC vào thành lập những nông trường, công trường dọc theo biên giới Việt-Nam-Lào trong năm 2000 và thời gian thỏa thuận có thể là 99 năm!?

Thật ra TC không cần thời gian lâu như thế, chỉ cần Lào thỏa thuận là dân TC ùa vào và chỉ cần không tới 30 năm dân Lào bị tràn ngập và đồng hoá।

TC chiếm Lào không một tiếng súng, không tốn một viên đạn।

Câu hỏi còn lại là lực lượng hay đơn vị nào trong hai binh đoàn nầy đã tiến vào Lào? Binh đoàn 13th hay binh đoàn 14th?21° 11' 3.31" N 101° 40' 23.07" E

http://static.panoramio.com/photos/original/1763563.jpg

http://www.panoramio.com/photo/1763563
10

No comments:

Post a Comment