Wednesday, May 20, 2009

BộMặtThậtTháiThúHàNội TiếpTheo 12

Tại sao Hà-Nội không đệ nạp thềm lục địa quần đảo Hoàng-Sa cho Liên Hiệp Quốc?

12
26 HS Beidao 16°58'24।00"N 112°18'18.00"E

中国西沙群岛-北岛(China-Paracel Islands-Bei Dao)
16° 57' 39.69" N 112° 18' 51.83" E

http://static.panoramio.com/photos/original/5875210.jpg
http://www.panoramio.com/photo/5875210
12

No comments:

Post a Comment