Saturday, May 9, 2009

Bộ Mặt Thật Thái Thú Hà-Nội 10

BoMatThatThaiThuHaNoi 10
Phần biển Indonesia khai đã lấn sâu vào biển Việt-Nam.
· Bấm nút chuột trái liên tiếp hai lần vào không ảnh, hình sẽ được phóng đại ra

No comments:

Post a Comment