Sunday, May 31, 2009

Nhưng Có Thể Làm Thiệt 25

Hai bước chân, hai cuộc đời.

Vietnamese military officers make first visit to US aircraft carrier

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=6515 CSVN ra US hải vận hạm.

http://blog.taragana.com/n/vietnamese-military-officers-make-first-visit-to-us-aircraft-carrier-34668/

http://blogs.reuters.com/global/2009/04/23/vietnamese-officers-visit-us-aircraft-carrier-as-china-celebrates-navy-anniversary/

http://www.c7f.navy.mil/news/2009/04-april/14.htm

Ngày 22 tháng 04 năm 2009 một phái đoàn sĩ quan trong quân đội nhân dân cộng sản Việt-Nam do đại tá Đổ Minh Tuấn dẩn đầu bước chân xuống hàng không mẩu hạm USS John C। Stennis để tham quan củng như xem hải quân Mỷ điều phối những chiến đấu cơ cất cánh lên, hay hạ cánh xuống tàu trong hải phận Việt-Nam vùng Côn Sơn.

Image: 090422-N-6538W-118।jpg

April 22, 2009।

Description: Rear Adm. Mark Vance, commander, Carrier Strike Group Three, welcomes Senior Col. Do Minh Tuan, Deputy Chief of Staff for the Vietnam People's Armed Forces Air Defense Force, aboard the aircraft carrier USS John C. Stennis (CVN 74).

090422-N-6538W-118 PACIFIC OCEAN (April 22, 2009) Rear Adm. Mark Vance, commander, Carrier Strike Group Three, welcomes Senior Col. Do Minh Tuan, Deputy Chief of Staff for the Vietnam People's Armed Forces Air Defense Force, aboard the aircraft carrier USS John C. Stennis (CVN 74). Stennis and Carrier Air Wing (CVW) 9 are on a scheduled six-month deployment to the western Pacific Ocean (U.S. Navy photo byMass Communication Specialist 3rd Class Walter M. Wayman/Released)

http://www.navy.mil/management/photodb/photos/090422-N-6538W-118.jpg ảnh

http://www.navy.mil/view_photos_top.asp?page=1&sort_type=0&sort_row=1 source
25

No comments:

Post a Comment