Monday, May 25, 2009

China Navy: Terrorists in East Sea.

China Navy: Terrorists in East Sea.
20090524 BVN।

Hải quân TC chống hải tặc! hay làm hải tặc?

Sau khi TC tuyên bố cấm chỉ việc đánh cá trong vùng biển Hoàng, Trường Sa, đã có việc “tàu lạ” đụng tàu câu mực của ông Nguyễn Thanh Thu tại Quảng Ngãi ngày 20/05/2009, lúc 03 giờ sáng như lời ông Thu đã kể।

Audio của RFA về việc TC cấm tàu đánh cá của dân chài Việt-Nam ra vùng biển Hoàng, Trường Sa để đánh cá।

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/China-bans-Vietnamese-fishmen-to-work-at-dispute-area-05192009160618.html/05192009China-bans-Vietnamese-fishmen-to-work-at-dispute-area.mp3/download.html

Dưới đây là tọa độ vùng biển đã xãy ra việc “tàu lạ đâm chìm tàu câu mực của Việt-Nam।

China naval ship, terrorists in East sea 10°58'60।00"N 111°33'60.00"E
Phần audio RFA đã phỏng vấn nạn nhân, ông Nguyễn Thanh Thu, thuộc ngư dân tại Quảng Ngãi।

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/VN-fishing-boat-sank-by-strange-boat-near-paracels-intw-with-the-owner-TVan-05242009212232.html/vtvan052409.mp3/download.html

Thời tiết ngày 20/05/2009 lúc 02 giờ 30 phút sáng tại vùng biển Trường Sa।


Thời tiết tại vùng biển Trường Sa, nơi đụng tàu, lúc 04 giờ 30 phút sáng ngày 20/05/2009।
Vận tốc gíó lúc xãy ra việc đụng tàu ngày 20/05/2009 lúc 3 giờ sáng।

Cho đến hôm nay báo chí Việt-Nam củng chỉ nói là tàu lạ trong vùng biển mà không dám nói là tàu hải quân TC।

Bất cứ tàu hàng hải nào, nhất là tàu hải quân đều có hệ thống radar, sonar và GPS vì thế không thể bào là vì thời tiết xấu mà không thấy tàu đánh cá trong khu vực, nhất là khu vực xãy ra việc đụng tàu ngay trên thềm lục địa Việt-Nam।

Điều nầy cho thấy hải quân TC là những tên khủng bố tại biển Đông, và hải quân biên phòng Việt-Nam chỉ để làm cảnh mà thôi!

Dân tộc Việt-Nam trông chờ gì vào lực lượng quân đội nầy để đi cứu quê hương ra khỏi bàn tay rợ Hán?

Hải ngoại phải đưa vấn đề nầy ra trước thế giới để tẩy chay việc TC cho hải quân ra biển chống hải tặc (hải quân TC chống hải tặc! hay làm hải tặc?)।

BVN.

No comments:

Post a Comment