Wednesday, July 29, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ_Senkaku 11

Senkaku 11
Một khi Bắc và Đông hải đội của TC cộng với lực lượng tàu ngầm của TC vào được Tây Thái Bình Dương sẽ là đại họa cho thế giới.

No comments:

Post a Comment