Wednesday, July 29, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ_Senkaku 02

Senkaku 02
Trong những ngày tháng gần đây cả thế giới từ Á Châu sang Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu đã xôn xao vì những bài viết, những tài liệu về “xâu chuổi ngọc trai-string of pearls” của TC dọc bờ biền phiá Tây Thái Bình Dương, xuống tận Nam Dương, qua Burma, vào Ấn Độ Dương.
Vẩn chưa hết, một bản đồ biên giới lãnh hải đã được TC vẽ và cho lên web, không phải là bản đồ “lưỡi bò” trong biển Đông của Việt-Nam, mà là cái “lổ mủi khỉ” của tộc Hán thò ra từ biển Nhật Bản ra đến tận Guam rồi chạy dài xuống tới Gambir Bay।

Thursday, April 02, 2009
China's Defensive Zone
http://www.eaglespeak.us/2009/04/chinas-defensive-zone.html
http://www.eaglespeak.us/2009_04_01_archive.html

Cái “lổ mũi khỉ” cuả tộc Hán।http://1.bp.blogspot.com/_E-QOnTGFX_o/SdYg3Hk4sbI/AAAAAAAAG90/_FBQz1mmC2o/s1600-h/China
http://www.eaglespeak.us/2009/04/chinas-defensive-zone.html
http://www.eaglespeak.us/2009_04_01_archive.html

No comments:

Post a Comment