Sunday, July 26, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ.

Tội ác của thái thú Hà-Nội và rợ Hán 09.
Tàu đánh cá tại Bạc Liêu củng bị “tàu lạ” đâm chìm!
270509 BL 3221TS 8°26'60.00"N 105°16'60.00"E: 8027’ vĩ bắc – 105017’ kinh đông,


No comments:

Post a Comment