Wednesday, July 29, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ_Senkaku 09

Senkaku 09
Ngoài ra quần đảo nầy là còn là nút chận (canh) giữa Nhật Bản và Taiwan.

No comments:

Post a Comment