Wednesday, July 15, 2009

16-170709 Sóng Thần Vào Biển Đông Việt-Nam.

16-170709 Sóng Thần Vào Biển Đông Việt-Nam.
Một trận động đất 7.8 độ richter tại New Zealand và một trận động đất 6.4 độ richter tại Đài Loan sẽ tạo ra sóng thần.
Sóng thần từ biển Thái Bình Dương sẽ vào biển Đông Việt-Nam từ vịnh Bắc bộ cho tới mũi Cà Mau trong vòng 14 giờ nửa, có lẽ vào khoảng 05-09 giờ sáng ngày 16 hay 17/07/09.
20090715 Tsunami 14 hrs in VN


No comments:

Post a Comment