Sunday, July 26, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ.

Tội ác của thái thú Hà-Nội và rợ Hán 10.
Dưới đây là tổng kết các vị trí của những tàu đánh cá Việt-Nam đã bị nạn:

200509 QNg 95348 TS 10°58'60.00"N 111°33'60.00"E.
270509 NA 5113 TS NA 95613 TS bị bắt tại 19° 8'60.00"N 108° 0'60.00"E
270509 BL 3221TS 8°26'60.00"N 105°16'60.00"E
150709 QB 93325 18° 0'0.00"N 108° 0'0.00"E
150709 QNg 2203 01:30 h 13°45'0।00"N 110°32'0.00"E


Tài liệu đọc thêm về tình trạng 15 ngư dân
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/The-current-situations-of-vietnamese-fishermen-earning-a-living-in-the-east-sea-nan-07122009105241.html/vnan07112009.mp3/download.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/The-current-situations-of-vietnamese-fishermen-earning-a-living-in-the-east-sea-nan-07122009105241.html
http://www.rfa.org/vietnamese/multimedia/Video-China-Vietnam-Fishermen-07132009145433.html video TC bắt ngư dân Việt-Nam
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/another-Vietnamese-fisherboat-hit-by-a-strange-boat-on-ChinaSea-07152009103037.html
http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=7656
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/another-Vietnamese-fisherboat-hit-by-a-strange-boat-on-ChinaSea-07152009103037.html
http://www.tin247.com/tau_la_dam_chim_tau_ca,_2_nguoi_mat_tich-1-21430479.html
http://www.laodong.com.vn/Home/Chim-tau-ca-13-nguoi-thoat-chet/20095/140320.laodong 8 độ, 27 phút vĩ bắc - 105 độ 17 phút độ kinh đông
http://vietbao.vn/Xa-hoi/Tau-la-dam-chim-tau-ca-2-nguoi-mat-tich/20850011/157/
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/SouthChinaSea-blood-and-tears-TVan-07172009113941.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/9-fishermen-from-ship-hitting-in-south-china-sea-QNhu-07172009143806.html/vqnhu071709.mp3/download.html
http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/Vietnamese-fishboat-was-hit-by-a-strange-boat-07162009103632.html/vnews071609am.mp3/download.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/update-on-the-situation-of-12-fishermen-in-custody-of-chinese-sea-patrol-GMinh-07162009160111.html/vgminh071609.mp3/download.html audio
http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/Vietnamese-fishermen-detained-by%20chinese-sea-patrol-forced-to-pay-fine-insistently-%2007182009121523.html/vnews07182009am.mp3/download.html
http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/do-vn-react-when-china-seized-vnfishing-boat-06262009185355.html
http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/VN-detained-fishermen-by-China-cannot-be-contacted-07012009121839.html
http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/Vietnamese-deputy-pm-assures-on-sea-sovereignty-protection-06132009144901.html
http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/vietnam-have-enough-power-to-protect-fisherman-06112009180521.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/what-Vietnamese-authorities-to-protect-fishermen-in-the-east-sea-GMinh-06102009113700.html

16/06/09 Tình trạng 12 ngư dân tránh bảo bị hải quân Trung Cộng bắt về đảo Phú Lâm, Hoàng Sa để đòi tiền phạt.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/update-on-the-situation-of-12-fishermen-in-custody-of-chinese-sea-patrol-GMinh-07162009160111.html/vgminh071609.mp3/download.html audio
http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/Vietnamese-fishermen-detained-by%20chinese-sea-patrol-forced-to-pay-fine-insistently-07182009121523.html/vnews07182009am.mp3/download.html

No comments:

Post a Comment