Wednesday, July 29, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ_Senkaku 06

Senkaku 06
Như thế quyển sách viết về hành trình biển Đông của Trịnh Hoà chỉ nhằm mục đìch tuyên bố lãnh hải cho TC chứng tỏ mọi thứ đều đã được TC lên kế hoạch từ lâu।


http://2.bp.blogspot.com/_F_ZyVOpu07M/SWhMO0Rg9gI/AAAAAAAAA0E/jfWez_Csj_w/s1600-h/mapZhengHe_01.jpg
http://hgworld.blogspot.com/2009/01/string-of-chinese-pearls.html

No comments:

Post a Comment