Sunday, July 26, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ.

Tội ác của thái thú Hà-Nội và rợ Hán 01.
Trong những tháng vừa qua ngư dân Việt-Nam không thể ra khơi để đánh cá ngoài biển Đông vì lệnh cấm đánh cá của TC.

Trung Cộng cấm ngư dân Việt-Nam đánh cá từ 16/05/09-01/08/09.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/what-Vietnamese-authorities-to-protect-fishermen-in-the-east-sea-GMinh-06102009113700.html

Sau khi Trung Cộng cấm ngư dân Việt-Nam đánh cá, đại tướng Lê văn Dũng trong tổng cục bộ chính trị quốc phòng Việt-Nam tuyên bố Việt-Nam đủ sức bảo vệ ngư dân Việt-Nam!
Cho đến nay ông đại tướng nầy làm gì để bảo vệ ngư dân Việt-Nam?
http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/vietnam-have-enough-power-to-protect-fisherman-06112009180521.html

Riêng ông “phó thủ tướng” Nguyễn sinh Hùng tuyên bố là đã gìải quyết tốt tình trạng Vịnh Bắc Bộ!?
http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/Vietnamese-deputy-pm-assures-on-sea-sovereignty-protection-06132009144901.html

Để hiểu rõ ranh giới lãnh hải Việt-Nam trong Vịnh Bắc Bộ, đính kèm dưới đây là lãnh hải Việt-Nam với hiệp ước Pháp-Thanh 1887 Sino-French với đường ranh cờ vàng.
1887 hoà ước Pháp-Thanh, Sino-French Treaty 19°57'23.97"N 108° 6'4.30"E
1887 hoà ước Pháp-Thanh, Sino-French Treaty 18°49'43.82"N 108° 6'4.30"E
1887 hoà ước Pháp Thanh, Sino French Treaty 18° 1'32।20"N 108° 6'4.30"E


No comments:

Post a Comment