Sunday, July 26, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ.

Tội ác của thái thú Hà-Nội và rợ Hán 07.
Lại thêm một tàu của ngư dân Quảng Ngãi đã bị đâm chìm.
200509 QNg 95348 TS 10°58'60.00"N 111°33'60.00"E. Tọa độ Google Earth.
Ngày 20/05/2009 tàu QNg 95348 TS bị đâm chìm tại 10°58'60.00"N 111°33'60.00"E.
Tàu QNg – 91199 đã cứu tàu QNg - 95348 TS.
Tài liệu để nghiên cứu thêm.
http://danluan.org/node/1387
http://www.socbay.com/news/detail/chuyen-ke-cua-nhung-ngu-dan-bi-tau-la-tong-chim/603365401/16777216/1.html
http://baiviet.phanvien.com/2009/5/21/quang-ngai-cuu-song-26-ngu-dan-bi-dam-tau.html


No comments:

Post a Comment