Sunday, July 26, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ.

Tội ác của thái thú Hà-Nội và rợ Hán 08.
Lạ thêm một tàu khác bị đâm chìm, tàu câu mực của ông Nguyễn Thanh Thu.
150709 QNg 2203 01:30 h 13°45'0.00"N 110°32'0.00"E, tọa độ Google Earth.
150709 QNg 2203 Bị đụng chìm tại 13 độ 45 phút độ vĩ bắc – 110 độ 32 phút độ kinh đông
Thứ Tư, 15/07/2009, 16:49 (GMT+7)
Tàu cá của ngư dân lại bị đâm chìm
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/SouthChinaSea-blood-and-tears-TVan-07172009113941.html
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/9-fishermen-from-ship-hitting-in-south-china-sea-QNhu-07172009143806.html/vqnhu071709.mp3/download.html
http://www.rfa.org/vietnamese/VietnameseNews/vietnamnews/Vietnamese-fishboat-was-hit-by-a-strange-boat-07162009103632.html/vnews071609am.mp3/download.html

Tài liệu đọc thêm.
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=326703&ChannelID=3
http://khoavietnam.vnweblogs.com/post/4380/170965
http://nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=98052&z=1
http://baiviet.phanvien.com/2009/7/16/mot-tau-la-dam-chim-tau-ca-qng-2203.html]
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=326959&ChannelID=3


No comments:

Post a Comment