Wednesday, July 29, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ_Senkaku 04

Senkaku 04
Cái “lổ mũi khỉ” của tộc Hán chạy dài từ biển Nhật Bản ra Guam rồi xuống tới vịnh Gambir qua không ảnh Google Earth।

No comments:

Post a Comment