Sunday, July 19, 2009

20090719 Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật.01

Cột mốc biên giới VN-TQ ở Thác Bản Giốc.
Cột mốc Việt Trung 836 2001 22°50'59.70"Bắc 106°43'47.19"Đông.
Cột mốc 836_2001.
near Nà Pài (2), Cao Bằng (Vietnam)
22° 50' 59.70" N 106° 43' 47.19" E
Cột mốc biên giới đã xây xong năm 2001।


01

No comments:

Post a Comment