Wednesday, July 29, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ_Senkaku 01

Senkaku 01
Nổi đau thương của dân tộc Việt-Nam ngàn đời là luôn luôn phải “hứng đầu sóng ngọn gió” từ phương Bắc do chủ nghĩa bành trướng “con trời” của Hán tộc
Vì thế mà những giọt lệ rơi, những giòng máu chãy, những thân xác phải được ướp nước đá để mang về cho thân nhân còn ờ lại của những ngư dân đánh cá dọc bờ biển hình cong chử S sẽ còn chảy dài dài, chảy mải cho đến một ngày…॥Xác ngư phủ được ướp đá mang về, nước đá mà các ngư phủ đã chuẩn bị trước khi ra đi đánh cá. Có ai ngờ lại là nước đá để ướp xác anh!

Một ngày mà dân tộc Việt-Nam có thể bẻ gảy, hay hủy diệt đi cái chủ nghĩa “con trời” của rợ Hán phương Bắc, cho dù Beijing có binh hùng, tướng mạnh củng không thể đẩy lui được ý chí sinh tồn của dân Lạc-Việt miền Nam.
Ngày đó là ngày nào?
Câu trả lời sẽ do toàn dân Việt-Nam gải đáp như những lịch sử truyền kỳ từ 4,000-10,000 về năm trước.

No comments:

Post a Comment