Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật. 02

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật. 02
Cột mốc cách xa biên giới củ gần 100 m.
Đường biên giới nầy do Google Earth thực hiện mới đây sau hiệp ước Pháp-Thanh 1887, nghĩa là đường biên giới do Google thực hiện đã bị thụt sâu vào lãnh thổ Việt-Nam, bây giờ cột mốc mới lại thụt sâu vào trong lãnh thổ VN gần 100 m nửa!
02

No comments:

Post a Comment