Wednesday, July 29, 2009

20090614 Biển Đông Máu Lệ_Senkaku 07

Senkaku 07
Trong tháng 3/2009 lần đầu tiên thủ tướng Nhật Bản là ông Taro Aso đã tuyên bố quần đảo Senkaku là lãnh thổ của Nhật Bản vì đó là thỏa ước an ninh (Japan-US security treaty) giửa Nhật Bản và US trong chuyến sang thăm chính phủ Hoa Kỳ và quốc hội.
Trước đó ngày 27/02/2009 bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản là ông Hirofumi Nakasone đã tuyên bố là Hoa Kỳ thừa nhận quyền sở hửu của Nhật Bản trên quần đảo nầy do thỏa ước an ninh giửa Hoa Kỳ và Nhật Bản, điều nầy đã được nhân viên U.S. State Department xác nhận. Củng trong ngày nầy văn phòng “An Ninh Lãnh Hải Nhật Bản – Japan’s Maritime Safety Agency” đã cho đội tuần duyên với tàu PLH (Patrol Vessels Large with Helicopter) ra bảo vệ quần đảo nầy.
Ngày 02/03/2009 TC đã phản đối việc nầy, xin đọc thêm tài liệu từ những đường link dưới đây:

http://www.globalsecurity.org/military/world/war/senkaku.htm
http://www.springerlink.com/index/B2306611125NW526.pdf
http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=7523
http://www.allacademic.com/meta/p198159_index.html
http://www.southchinasea.org/docs/Steven%20Wei%20Su-Tiaoyu-Senkaku%20Dispute.pdf
http://www.geocities.com/Tokyo/Shrine/2475/diaoyu.html
https://eprints.soas.ac.uk/2863/

TC đã cho tàu đánh cá ra tranh chấp Senkaku với Nhật Bản và Nhật Bản đã bảo vệ lãnh hải một cách vẹn toàn.
Senkaku Islet 25°44'31.13"N 123°28'22.13"E
China diao yu dao 25° 44' 18.39" N 123° 27' 25.11" E
25° 44' 21.45" N 123° 27' 9.66" E


http://static.panoramio.com/photos/original/21197771.jpg
http://www.panoramio.com/photo/21197771
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/senkaku.htm
http://www.springerlink.com/index/B2306611125NW526.pdf
http://www.asiamedia.ucla.edu/article.asp?parentid=7523
http://www.allacademic.com/meta/p198159_index.html
http://www.southchinasea.org/docs/Steven%20Wei%20Su-Tiaoyu-Senkaku%20Dispute.pdf

No comments:

Post a Comment