Sunday, July 19, 2009

Biên Giới Cột Mốc Cập Nhật 19

Câù băng ngang qua Sông Qui Xuân, Cao Bằng cùng xa lộ đổ vào cửa khẩu Lý Vạn đã xây xong.
Cầu đã xây 22°49'0।82"N 106°49'25.19"E


Đường tiến quân vào Cao Bằng sẽ thênh thang rộng mở cho rợ Hán tiến vào.
19

No comments:

Post a Comment