Tuesday, June 30, 2009

Đường đi của bảo 12 dầu khí 9

Đường đi của bảo 12 dầu khí 9
170609 BVN

Thềm lục địa Sông Hồng-Yinggehai Basin sao trông giống như “hai hành lang và một vành đai_two corridors and one circle” do thái thú Hà-Nội đã ký kết với TC mới đây chưa ráo mực.
Một khi thái thú Hà Nội để cho TC khai thác thềm lục địa nầy có nghiã là từ Lào Cai cho tới Quàng Ninh sẽ hoàn toàn nằm trong tay TC.
Liệu đây có phải là những gì mà bọn thái thú Hà Nội đã và đang “đi đêm để vừa ăn, vừa nằm” chung với TC?http://www.abdn.ac.uk/~wpg008/TonkinView.jpg
http://www.abdn.ac.uk/~wpg008/KochiReport.pdf
http://www.abdn.ac.uk/~wpg008/RedRiverWorkshop.html

Tài liệu nghiên cứu.

http://www.energytribune.com/articles.cfm?aid=485
http://www.cnooc.com.cn/yyww/xwygg/images/20084105368.jpg
http://www.cnooc.com.cn/yyww/xwygg/266637.shtml
http://www-odp.tamu.edu/publications/prosp/184_prs/184fig5.gif
http://www-odp.tamu.edu/publications/prosp/184_prs/184fig5.html
http://vietwill.org/content/view/506/238/
http://finance.yahoo.com/news/Reports-Chinas-Sinopec-apf-15474580.html?.v=2
http://www.getech.com/images/interpretation/details/SE_China_Study_Area_sm.jpg
http://www.getech.com/interpretation/indochina.htm
http://www.abdn.ac.uk/~wpg008/TonkinView.jpg
http://www.abdn.ac.uk/~wpg008/KochiReport.pdf
http://www.abdn.ac.uk/~wpg008/RedRiverWorkshop.html

No comments:

Post a Comment