Sunday, August 23, 2009

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 19

Khu vực Dak Lung đã được phần lô? để làm gì?
Hình tam giác kỳ lạ dưới đây nói lên điều gì?
Có thể là một hệ thống OTH-SB khác?
DakLung
12° 9'37।08"N 107°25'39.17"


No comments:

Post a Comment