Tuesday, August 11, 2009

20090614 BienDongMauLe Taiwan 16

Kế hoạch cầu nối giữa TC và Đài Loan đã có từ lâu và chỉ chờ Ma Ying-jeou lên cai trị Đài Loan để cùng TC thực hiện mộng “ con trời”.
China's road, rail and air infrastructure rushes on


http://www.economist.com/displayImage.cfm?imageURL=/images/20080216/CFB977.gif
http://www.rmtbristol.org.uk/2008/02/chinas_road_rail_and_air_infra.html

No comments:

Post a Comment