Tuesday, August 11, 2009

20090614 BienDongMauLe Taiwan 10

Cảng Hualien của Đài Loan nằm phía Đông Đài Loan có cả căn cứ không quân, nơi chứa những phi cơ tân tiến nhất của Đài Loan.
20080322 Taiwan and China Make Strides: Can America Respond?
http://www.brookings.edu/opinions/2009/03_taiwan_china_hammondchambers.aspx
Shipyard Hualien

24° 0'4.76"N 121°38'13.84"E
23°59'59.72"N 121°38'25.85"E
23°59'53।69"N 121°38'19.12"E

No comments:

Post a Comment