Tuesday, August 11, 2009

20090614 BienDongMauLe Taiwan 11

Phi trường Hualien là nơi chứa những phi cơ tân tiến nhất mà Đài Loan đã mua của Mỹ và Âu Châu, phi trường nầy là nơi mà Beijing đã thèm rõ giải.
Đây cũng là nơi mà những kỳ thuật tân tiến nhất về các chiến đấu cơ của phương Tây đã lọt vào tay TC vì từ lâu Đài Loan là cửa ngõ cho TC khai thác nguồn lợi nầy.
Cứ xem những cải biến các phi cơ chiến đấu trong ngành không quân của TC sẽ rõ.

20071113 Proposed missile defense upgrade for Taiwan announced

http://afp.google.com/article/ALeqM5hKfMYXr2qbM3VGlQuucKkXtAMBZg

Hualien Airport
24° 0'54.19"N 121°36'59.17"E
121°36'59.17"E 121°36'51.18"E
24° 1'49.05"N 121°37'4.40"E
24° 2'0.20"N 121°37'34.07"E
24° 1'47.58"N 121°37'29.60"E
24° 1'36।41"N 121°37'23.46"E

No comments:

Post a Comment