Tuesday, August 11, 2009

20090614 BienDongMauLe Taiwan 12

Căn cứ nầy có thể là căn cứ tàu ngầm của Đài Loan.
Một khi được Đài Loan đoàn tàu ngầm của TC sẽ tung hoành ngang dọc khắp nơi trên thế giới, nhất là biển Thái Binh Dương, sân trước của Mỹ.
SubCen
21°57'24.37"N 120°45'16.16"E
21°57'22.83"N 120°45'17.65"E
21°57'20।58"N 21°57'20.58"N

No comments:

Post a Comment