Sunday, September 6, 2009

20090902 Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 01

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 01
“Hạt châu” thứ 3 của TC
Trong bài hai (Biển Đông Máu Lệ - Đài Loan) đã được kể sơ lược về những gì Đài Loan có và những ý đồ của TC, sau đây là phần sơ lược về “hạt châu” thứ 3 của TC là đảo Hải Nam (nơi mà Đề đốc Trần Quốc nữ tướng hải quân của vua Trưng một thời ngang dọc dưới quyền nữ tướng Nguyển Thánh Thiên).

Tọa độ hệ thống radar báo động trước khi bị tấn công (early warning radar) của TC.

OTH SW 18°18'32.52"N 109°41'50.55"E
18°18'26.28"N 109°41'24.26"E
18°18'35.77"N 109°41'6.48"E
18°18'17।26"N 109°40'41.63"E


Những không ảnh mới đây cho thấy TC đang thành lập một căn cứ hải quân tại đảo Hải Nam đã làm cho dự luận của các giới quân sự trên thế giới xôn xao vì nơi đây TC đã kiến trúc một căn cứ có chứa hằng chục chiếc tiềm thủy đỉnh nguyên tử SSBN đời thứ hai là loại 094 có thể chuyên chở 12 phi đạn có đầu đạn nguyên tử.
Đây là loại phi đạn JL-1 hay JL-2 sẽ được mang đi để phóng lên từ bất cứ nơi đâu trên biển nhắm vào các mục tiêu trên khắp năm châu.

No comments:

Post a Comment