Tuesday, August 11, 2009

20090614 BienDongMauLe Taiwan 9

Tất cả những căn cứ nầy đều nằm về hướng Đông Bắc Đài Loan, một khi Đài Loan sát nhập vào Trung Cộng sẽ tạo thành những lợi thế tuyệt đối cho hải quân TC.
Ballistic Missile Defense Key To Defending Taiwan
http://www.spacewar.com/reports/Ballistic_Missile_Defense_Key_To_Defending_Taiwan.html

No comments:

Post a Comment