Tuesday, August 11, 2009

20090614 BienDongMauLe Taiwan 15

Phía Đông đảo Đài Loan là một vực sâu của biển Thái Bình rất thích hợp cho sự phát triễn về khả năng tàu ngầm của hải quân mà TC đang ra sức bành trướng.
http://www.wired.com/images_blogs/dangerroom/images/2009/04/01/df21_01.jpg
http://www.wired.com/dangerroom/2009/03/china-turning-m/

No comments:

Post a Comment