Sunday, August 23, 2009

20090822 Cao Nguyên Trung Phần Cập Nhật 05

Đối diện đồn biên phòng 793 798 có thề là hai dàn phi đạn của TC।


No comments:

Post a Comment