Tuesday, August 11, 2009

20090614 BienDongMauLe Taiwan 2

Để hiểu thấu vấn đề chúng ta cần trở lại thời tìền sử củng như nguồn gốc lịch sử của dân tộc trên đảo Đài Loan.
Dân tộc chủ nhân ông chính trên đảo Đài Loan có nguồn gốc từ những người Austronesian thuộc miền Đông Nam Á Châu đã đến định cư tại đảo nầy từ nhiều ngàn năm trước, có lẽ cùng thời gian với dân Bách-Việt tại miền Hoa Nam lục địa Trung Hoa (dân Đài Loan có thể cùng nguồn gốc Bách Việt vì thế Tổng Thống Cheng Shui-bian đã tìm cách tách rời ra khỏi lục địa Trung Hoa!).
Trong những thế kỷ 16-20 dân đảo Đài Loan đã từng là thuộc địa của Dutch và người Dutch đã mang những nhân công từ lục địa Trung hoa sang định canh, định cư để phát triển việc trồng luá và đường cho Dutch, cuối cùng dân Hán lục địa định cư hợp phối với dân địa phương Đài loan có nguồn gốc từ người Austronesian (Malay-Polynesian descent) để tạo ra một chủng tộc mới là dân Đài Loan sau nầy.
Riêng những chủ nhân ông thật sự của đảo có nguồn gốc từ Austronesian đã dần dần dời lên sống trên miền núi, nhường khu bình nguyên lại cho dân tộc lai Hán sau nầy sau khi bị quan binh nhà Minh, kế đến là nhà Thanh xâm chiếm.
Giai đoạn 1870’s những hải tặc tại Đài Loan đã cướp phá những thương thuyền của Âu Châu, Mỹ Châu, Á Châu như: Pháp, Mỹ, Nhật Bản và những nước nầy đã phản đối với chính quyền Mãn Thanh nhưng nhà Thanh lại phủ định việc đảo Đài Loan thuộc quyền cai quản của chính quyền Mãn Thanh. Sự phủ định nầy đã dẩn đến quyết định chiếm đảo Đài Loan cuả Pháp từ 1884-1885 để cuối cùng Pháp đã kiểm soát miền Bắc đảo Đài Loan.
Mãi cho đến 1887 nhà Mãn Thanh mới quyết định tuyên bố chủ quyền trên đảo Đài Loan khi Nhật Bản đã tỏ lộ ý định bá quyền trong vùng Nam Á Châu thuộc Tây Thái Bình Dương, tuy nhiên Nhật Bản đã chiếm Đài Loan trong năm 1895 và trong hoà ước (Treaty of) Shimonoseki Trung Hoa lục địa đã giao Đài Loan hoàn toàn (thành ngữ bằng Anh ngữ idiom: in perpetuity = forever nghĩa là mãi mãi) cho Nhật Bản, chứ không như Hong Kong chỉ có 99 năm.

18950417 Treaty of Shimonoseki
“Article 2
China cedes to Japan in perpetuity and full sovereignty the following territories, together with all fortifications, arsenals, and public property thereon:—
(a) The southern portion of the province of Fêngtien within the following boundaries [1]:
The line of demarcation begins at the mouth of the River Yalu and ascends that stream to the mouth of the River An-ping, from thence the line runs to Fêng-huang, from thence to Hai-cheng, from thence to Ying-kow, forming a line which describes the southern portion of the territory. The places above named are included in the ceded territory. When the line reaches the River Liao at Ying-kow, it follows the course of the stream to its mouth, where it terminates. The mid-channel of the River Liao shall be taken as the line of demarcation.
This cession also includes all islands appertaining or belonging to the province of Fêngtien situated in the eastern portion of the Bay of Liao-tung and the northern portion of the Yellow Sea.
(b) The island of Formosa, together with all islands appertaining or belonging to the said island of Formosa.
(c) The Pescadores Group, that is to say, all islands lying between the 119th and 120th degrees of longitude east of Greenwich and the 23rd and 24th degrees of north latitude.”

http://www.taiwandocuments.org/shimonoseki01.htm

Thật ra Trung Hoa lục địa chỉ kiểm soát Đài loan có 8 năm mà thôi chứ không như Trung Cộng đã tuyên bố Đài Loan dưới quyền kiểm soát của Trung Hoa từ lâu và Trung Hoa Quốc Dân Đảng chỉ kiểm soát Đài Loan kể từ khi Tưởng Giới Thạch, thủ lãnh Trung Hoa Quốc Dân Đảng, bỏ lục địa chạy ra Đài Loan sau khi bị Mao Trạch Đông đánh đuổi và chiếm toàn lục địa Trung Hoa năm 1949.
Sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt năm 1945, tại hội nghị “Cairo Conference” do đồng minh tổ chức đã tạm thời giao cho Tưởng Giới Thạch giải giới quân Nhật Bản tại Đài Loan (temporarily occupy Taiwan, on behalf of the Allies forces).
http://www.taiwandc.org/hst-1624.htm#1945 Tài liệu đọc thêm về lịch sử Đài Loan.
20090804 Taiwan History
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Taiwan
http://www.infoplease.com/spot/taiwantime1.html
http://www.asianinfo.org/asianinfo/taiwan/pro-history.htm

The Cairo Conference, 1943
http://www.state.gov/r/pa/ho/time/wwii/107184.htm
http://ww2db.com/battle_spec.php?battle_id=68

Ngày 28 tháng 02 năm 1947, lợi dụng một biến động nhỏ tại Taipei, quân Trung Hoa Quốc Dân Đảng của Tưởng giới Thạch đã gôm tất cả những thành phần trí thức bao gồm luật sư, học sinh, sinh viên, bác sỉ những thành phần trí thức của dân chúng Đài Loan lại và giết hết, số lượng người bị giết có thể lên tới 28,000 người và sau đó đã cai trị đảo Đài Loan bằng quân luật của Quốc Dân Đảng।http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/1896_map_of_Taiwan.png
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Taiwan

No comments:

Post a Comment