Tuesday, August 11, 2009

20090614 BienDongMauLe Taiwan 13

Địa thế cửa biển Bắc Hải, quần đảo Senkaku cùng đảo Đài Loan tạo thành một vị thế mà TC phải hoàn tất việc xâm chiếm để mở cửa ra biển Đông củng như để tuyên bố lãnh hải từ biển Nhật Bản, ra Guam xuống tận Nam Thái Binh Dương.
20090223 Taiwan China negotiations seen as step to reunification
http://www.chinapost.com.tw/taiwan/china-taiwan-relations/2009/02/23/197213/Taiwan-China.htm

No comments:

Post a Comment