Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 25

Để bảo đảm cho khu vực Nam Hải, TC còn trang bị tại Quảng Châu những dàn phi đạn Surface to Air Misilles (HQ-12, HQ-2 SAM) trong hai khu vực Quảng Châu và Anbu.
HQ 12 ToaDo
HQ-12 Guangzhou 23°30'44.00"N 113°16'36.00"E

No comments:

Post a Comment