Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 03

Hình SSBN 092 với 12 ống phóng phi đạn JL-2 đang được mở ra.


http://picasaweb.google.com/cuteftpster/CoolMilitary2/photo?authkey=WeThqOU8RK4#5127316664752270290 pic.
http://www.china-defense-mashup.com/?tag=submarine

Submarine-Launched Ballistic Missile (SLBM)

No comments:

Post a Comment