Sunday, September 6, 2009

Biển Đông Máu Lệ - Hải Nam 12

Phi trường tại đảo Hải Nam chứa những loại phi cơ của Nga đã được TC biến cải như SU-27 Flanker hay ngay cả SU-30MK vừa được TC mua từ Nga.


No comments:

Post a Comment